Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Dlaczego nowa społeczność, a nie naprawianie starej ?
Odpowiedź: Właściwie nie zastanawialiśmy się nad takim ujęciem sprawy. Po prostu, jak wierzymy Bóg dał w nasze serca przekonanie żeby być razem, wspólnie karmić się jego Słowem i przekształcać nasze życie by upodobniać się do Jezusa Chrystusa chodząc w Jego Duchu. Nie czynimy niczego w duchu buntu, przeciwstawiania czy krytykowania innych, ale po prostu idziemy drogą wiary do której nas prowadzi Bóg będąc w kościele (społeczności) CKPE.

Pytanie: Czy jesteście sektą ?
Odpowiedź: Z tego co obserwuję to określenie „sekta” funkcjonuje zasadniczo w dwóch różniących się kontekstach. W pierwszym, oznacza kogoś kto nie identyfikuje się z większością lub inaczej myśli. W takim pojęciu wszystko co się różni od pewnego wzorca postrzeganego na ogół indywidualnie jest określane jako sekciarstwo. Patrząc w tym kontekście, to może i dla niektórych jesteśmy sektą.
W drugim znaczeniu, tym ścisłym, „sekta” odzwierciedla działanie pośród określonej grupy ludzi w którym jest różnego typu manipulacja.
W tym kontekście nie postrzegam CKPE jako działającej na zasadzie sekty.

Pytanie: Dlaczego nie ma wymienianych nazwisk waszych pastorów czy liderów ?
Odpowiedź: Po prostu nie chcemy, aby CKPE był kojarzony z usługiwaniem tylko konkretnych osób, a jedynie z zespołem, w którym przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.

Pytanie: A jak wygląda kwestia usługiwania kobiet ?
Odpowiedź: Przyjmujemy słowo zapisane w księdze Joela 2:28-29, a cytowane przez Piotra w dniu pięćdziesiątnicy:
„A potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą.
Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w one dni Ducha mego”.
„A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi” (1 Kor.12:7). Wobec tego Słowa traktujemy wszelkie próby ograniczania usługiwania w zależności od płci czy wieku nie jako prowadzenie Ducha Świętego, ale jako niezgodny z Biblią zamach na kościół, którego głową jest Chrystus. W CKPE nie ma takich barier, bo powołaniem KAŻDEGO nowo odrodzonego chrześcijanina jest usługiwanie w Duchu.

Pytanie: Jaki jest wasz stosunek do innych ludzi, wierzących, kościołów.
Odpowiedź: Zawsze i wyłącznie chcemy wprowadzać błogosławieństwo naszego przemienionego życia do relacji z innymi. Napisane jest:
„Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej” (1 Piotr. 3:15).

Pytanie: Czy wierzycie w przebudzenie w Polsce.
Odpowiedź: Tak, wierzymy i modlimy się o to, aby światło niesfałszowanej Ewangelii Chrystusowej weszło do każdego domu w Polsce, Europie i na całym świecie.
Jak ono przyjdzie: przez tych, którzy będą głosili Słowo Boże w pełni Ducha.
W jaki sposób: kluczem, którym Bóg otworzy serca ludzi na poselstwo Ewangelii Chrystusowej (Amosa 8:11).

Możliwość komentowania jest wyłączona.