Kazania

Poniżej zamieszczamy nagrania z naszych spotkań. Jest to Słowo skierowane do konkretnej grupy ludzi i w konkretnym czasie. Jeżeli słuchasz tych kazań to naszym pragnieniem jest by przed twoimi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, a drogi słuchaczu byś przez słuchanie z wiarą przyjął prawdę objawioną
przez osobę Ducha Świętego. Gal. 3:1-2

16 lipca
Wyschłe kości

9 lipca
Prorocy

Możliwość komentowania jest wyłączona.