Witamy na stronie Chrześcijańskiej Społeczności – Centralny Kościół Pełnej Ewangelii

 

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12).

Jesteśmy społecznością chrześcijan opierających swoje prawdy wiary i zasady funkcjonowania na prawdzie Pisma Świętego.

Jako społeczność utożsamiamy się z nowotestamentowym chrześcijaństwem oraz społecznościami i kościołami prowadzonymi w Duchu Świętym. Uznajemy apostolskie wyznanie wiary jako credo łączące kościoły chrześcijańskie.

Jezus Chrystus buduje swój Kościół bez względu na wiek wierzących, czy inne różnice.

„Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał On synom izraelskim Słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa; On to jest Panem wszystkich” (Dzieje Apostolskie 4:12).

Jesteśmy niezależnie działającą społecznością mającą statut, czyli jasno zdefiniowane zasady działania. Namawiamy do wiary w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa oraz bycia świadomym chrześcijaninem.

Jesteśmy społecznością ludzi, którzy miłują Boga i pragną miłować innych ludzi miłością, którą Bóg obdarował nas w Swoim Synu Jezusie Chrystusie. Wierzymy że Bóg jest miłością i posłał Swojego Syna – Jezusa Chrystusa, aby zbawił grzesznych ludzi jedynie przez wiarę czynną w miłości.

Stanowimy społeczność wierzących, którzy swoją wiarę opierają na poznaniu Jezusa Chrystusa, tak jak jest On przedstawiony w Słowie Bożym. Wierzymy, że tak jak w czasach biblijnych, również i teraz Pan Jezus uzdrawia, uwalnia i daje Swoje życie tym, którzy Go szukają z całego serca (zob. Dzieje Apostolskie 4:12).

Wskazujemy ludziom, jak być świadomymi chrześcijanami i przez poradnictwo chrześcijańskie (oparte na Słowie Bożym) prowadzimy do życia poddanego Bogu.

Wierzymy że Bóg – Jezus Chrystus jest Bogiem działającym pośród tych, którzy wierzą w Jego Imię.

Możliwość komentowania jest wyłączona.